تصاویری از عدن منتشر شده که در آن وزرای فراری یمن که به عریستان رفته بودند ، با اسکورت شدیدا امنیتی وارد عدن شدند !
همانطور که در پست قبلی هم گفته شد ، در کل تمام شهر عدن در اختیار انصار الله نبود و بدلیل خط قرمزهای بین المللی انصار الله از انجام پاره ای از امور خودداری کرد ..
در هر صورت ، خبر ها در مورد عدن گاها ضد و نقیض هست ولی یک چیز رو میشه به قاطعیت گفت و آن این هست که در حال حاضر بیشتر بخش شهر عدن در اختیار طرفداران عربستان هست .
توکل بر خدا ..
صبر کنید .