در حالی که همه منتظر حمله قریب الوقوع مسلحین به جورین آخرین پایگاه ارتش سوریه در سهل الغاب بودند،صبح امروز ارتش با غافلگیر کردن مسلحین حمله گسترده ای رو انجام داد و موفق شد خربه ناقوس ، منصوره ، زیاره و تل واسط ، مشیک رو بگیره.

 البته این رو هم مدنظر داشته باشید که خیلی از تروریستها دشت غاب رو به مقصد مارع جهت دفع حمله ی داعش ترک کردند ..هفته ی گذشته هم تعدادی از نیروها برای حمله به فوعه و کفریا از دشت غاب خارج شده بودند .در حال حاضر درگیری ها به قرقور کشیده شده و نیروهای مشترک و ارتش از چند محور در حال حمله به قرقور هستند .

آخرین وضعیت شمال سهل الغاب به صورت زیر هست :

نقشه با کیفیت : http://s2.img7.ir/3YTiX.jpg