با آزادسازی این منطقه مشکلات آب شهر حلب تا حدود بسیار زیادی برطرف شد .