تنها همین جمله رو از یکی از رزمندگان نقل میکنم : " توی جنگ چنان پدری از بعثی ها در اوردیم که تا 7 نسلشون خمینی و سربازاش رو از یاد نمیبرن ! ".

جالب اینه که این شهید فامیلش الجبوری هست و عشیره الجبور، اهل سنت صلاح الدین هستن!!!

بعد از 26 سال از وفات امام خمینی، هنوز هم ازش شاکی هستند ... همچنان بسوزید و شاکی باشید :))

نحن ابنا الخمینی