تصاویر مراسم و رژه ی روز استقلال اوکراین در کیف ...

البته تصاویر کمی قدیمی هست و تاریخ 24 اوگست حدود دو هفته پیش