با تسلط نیروهای ارتش عراق بر دو قسمت شمالی و جنوب غربی شهر رمادی، تنها قسمت مرکزی شهر در کنترل داعشه.

از 4 پل متصل کننده منطقه تامیم به مرکز شهر، 3 پل تخریب شده و پل قاسم که آخرین پل از این چهار پله و در حاشیه شهره در دست نیروهای ارتشه

از 2 پل متصل کننده منطقه البوفراج به مرکز شهر هم 1 پل تخریب و پل فلسطین سالم و در دست نیروهای ارتشه.

گفته میشه محور حمله نهایی از جنوب شهر و جاییه که رودخونه وجود نداره ولی امروز کلیپی از نیروهای مهندسی ارتش پخش شد که در حال زدن پل نظامی بر رودخونه هستن وادعا میکنن در رمادین...