یمن اوضاع جالبی داره، علی رقم اینکه ظهر گفته شد که آتش بس برای یک هفته و برای مذاکرات تمدید شده، عربستان یه حمله گسترده در استان مارب صورت داد که هنوز از نتایجش مطلع نشدیم.

از اونور هم که انصارالله دیدن سکوتشون در مرز داره فشار رو از ارتش عربستان بر میداره، امشب به جیزان و نجران حمله کردن و تا حالا 7 تانک و نفربر رو منهدم کردن.

باید دید ماه این شب تار چه میزاید برای خورشید صبح فردا !