امروز 24 خودروی زرهی عربستان و ائتلاف در استان مارب توسط انصارالله و نیروهای مردمی هدف قرار گرفت و منهدم شد .
از دیشب و امروز تحرکات ائتلاف متجاوز عربی در مارب بیشتر شده ..
متجاوزین قصد دارند از دشتهای باز به سمت غرب و شهر مارب پیشروی کنند ، ولی انصارالله در حال مقاومت هست و اجازه ی پیشروی نمیده .
غرب استان مارب کوهستانی هست ، بر فرض گذشتن ائتلاف از دشت ها ، تازه مبارزه اصلی شروع خواهد شد .