اینکه ما نمیرسیم عکس بزاریم رو بر این گواه نگیرید که خبر نیست، تقریبا هر روز شاهد درگیری های پیروزمندانه انصارالله و ارتش با متجاوزان ائتلاف عربی-مزدور هستیم..

واقعا تمامی ادمین ها و خود من به شخصه احساس وظیفه سنگینی در مقابل پوشش اخبار یمن داریم ولی متاسفانه اینقدر درگیر پوشش جاهای دیگه هستیم که همونطور که میبینید یه زمان هایی مثل 4 صبح وقت میشه که یه سری به اخبار یمن بزنیم.

البته مطمئنا هر مقدار که در مورد کشورها و محور های دیگه احساس خطر میکنیم، دلمون بابت پیروزی نهایی یمانی ها بر آل یهود(سعود) قرص و محکم هست .