دیروز در منطقه شیعه نشین رداع در استان البیضا در مرکز یمن یکی از تروریستهای تکفیری انصار الشریعه عملیات انتحاری انجام داد که متاسفانه تعدادی از مردم مظلوم شهید و زخمی شدند.

هنوز امار دقیقی از کشته ها در دسترس نیست ...