حداقل 10 کشته در انفجار تروریستی در متروی این شهر.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت انفجار را بر عهده نگرفته است.