متاسفانه محل دقیق برج ها مشخص نیست وگرنه نقشه رو هم میزاشتم