١٠ تیر ١٣٩٥ ساعت 11 قبل از ظهر یک انتحاری به کاروان اتوبوس های دانشجویان اکادمی پلیس در غرب کابل حمله کرد.

اتوبوس های حامل دانشجویان اکادمی پلیس زمانی که از استان میدان به سوی کابل در حرکت بودند، در منطقه کمپنی از توابع حوزه پنجم امنیتی شهر کابل هدف انفجار انتحاری قرار گرفتند.

عبدالرحمان رحیمی، فرمانده پلیس شهر کابل که در محل رویداد حضور یافته بود، به خبرنگاران گفته است که اتوبوس های حامل ۵۰۰ دانشجوی اکادمی پلیس که به تازگی از مرکز تعلیمی پلیس استان میدان فارغ شده بودند، هدف انفجار انتحاری گرفته که در این رویداد ۵ اتوبوس حامل دانشجویان تخریب و بیش از 30 تن کشته و زخمی شده اند .

تا کنون رقم دقیق تلفات نظامیان و غیر نظامیان مشخص نشده است.

گروه طالبان مسوولیت این رویداد را بر عهده گرفت و اسامی دو انتحاری یکی از هرات و دیگر از هلمند را اعلام نمود.