انصارالله پس از موافقت سازمان ملل با تغییر نام "دولت مشروع" به عنوان هیات عبدربه هادی و "شورشیان" برای گروه حوثی، تصمیم به شرکت در نشست ژنو گرفت.
.
در همین ارتباط، روزنامه رای الیوم چاپ لندن در سرمقاله امروزخود با عنوان "امتیاز گرفتن گروه انصار الله از سازمان ملل" نوشت:

بنا به گفته دبیرکل سازمان ملل، جنبش انصار الله و حزب کنگره ملی به رهبری علی عبدالله صالح به خاطر مسائل "پشتیبانی" نتوانستند در مراسم افتتاحیه این مذاکرات حضور یابند.
گروه حوثی و صالح توانستند امتیاز مهمی از عربستان و سازمان ملل بگیرند چون اعلام کردند تنها در صورتی در این مذاکرات شرکت خواهند کرد که عبارت "دولت مشروع" به عنوان هیات عبد ربه هادی و عبارت "شورشیان" برای گروه حوثی و طرفداران صالح را حذف و به جای آن از واژه‌های "هیات ریاض" و "هیات صنعاء" نام برده شود و سازمان ملل هم با این تغییر نام‌ها موافقت کرد که البته عربستانی‌ها هم با وجود عصبانیت سرانجام تسلیم شدند.
.