یه انتحاری ملعون خودشو در محله ی الزهرای حمص منفجر کرده ...

دست مسلحین به حمص نمیرسه ، با حملات انتحاری و کور مردم رو هدف قرار میدن و قصد ایجاد تا امنی دارند .