امروز بغداد یه انتحاری دیگه رو به خودش دید.
این بار مشخصات کارت هویتی پیدا شده از عامل انتحاری ثابت میکنه که وی سرباز ارتش عربستان سعودی بوده.

هرجا سخن از جنایت است ، نام عربستان سعودی میدرخشد lol