در جدیدترین عملیات انتحاری داعش اقدام به منفجر کردن یک کامیون انتحاری در ورودی تدمر (پالمیرا) کرد .

 

B1tK8fxCMAEGdNJ.jpg