مثل اینکه اکثر نیروهای داعش به تکریت عقب نشینی کردند.بعضی از نیروهاشون هنوز در روستاهای اطراف بیجی مقاومت میکنند.

دیروز حتی عملیات انتحاری هم انجام دادند.

أبو عبدالله الشامی و ابو عبدالله ترکستانی نام افرادی بودند که انتحاری زدند ولی به یاری خداوند تاثیری نداشت.

27bw_60bdllh_lshmy.jpg

و ابو عبدال... ترکستانی.(الی جهنم و بئس المصیر)

B18jyYQCMAA_miu.jpg