امروز امنیت مرقد خانوم زینب (س) با فداکاری و جانفشانی سربازانی تامین شد که در دمشق به یاری حسین امدند ، همانطور که یارانش در کربلا یاریش کردند ..