بیش از 2 میلیون زائر عزادار طی چند روز گذشته سامرا رو زیارت کردن و به سلامت به شهرهای خودشون برگشتن.

تنها گزارش نگران کننده، اصابت یه خمپاره به گنبدی در نزدیکی حرم بود که خدا رو شکر تلفات نداشت.انصافا کارنیروهای حشد و ارتش رو هم در تامین امنیت زوار حرف نداشت و گل کاشتن.

ما که قسمت نشد امسال بریم سامرا، ان شالله سال دیگه با هم بریم..