اینقدر گلوی خودشون رو پاره کردن که بیجی سقوط کرده...آخر نیرویهای سپاه بدر ؛ "عزت الدوری" دست راست صدام حسین رو که آمریکا 10 سال دنبال گرفتنش بود رو توی کوه های حمیرین که کمتر از 25 کیلومتر با پالایشگاه فاصله داره کشتن!..

عمق این عزای العربیه اونقدر زیاده که حتی حاضر نشدن توی توییترشون عکس جنازش یا تیتر کشته شدنش رو بزارن!.

خدا رو شکر که بلند پایه ترین عنصر زنده ی حزب بعث کشته شد..