اول حمله ای بود که به وسیله سه خودروی انتحاری به مواضع ارتش در منطقه موسوم به 70 کیلومتر (تقاطعی در 70 کیلومتری رمادی) انجام شد و خود داعش ها ادعا دارن که طی این حمله از ارتش عراق 70 شهید گرفتن (طبیعتا قابل تایید نیست)..

دوم حمله ای بود که در پاسخ به پیشرویهای ارتش در روستاهای شرق رمادی انجام شد تا از تسلط نیروهای ارتش بر روستای سجاریه جلوگیری بشه، که البته این حمله دواعش نتیجه خاصی نداشته..

کار رمادی تموم شده هست و کم کم باید منتظر این باشیم که ببینم نیروها برای عملیات در کدوم محور آماده میشن.

از نیروهای مردمی هم بعد از پیشرویها در کوههای مکحول، عملیاتی دیگه ندیدیم، کم کم ان شالله حشد شعبی هم باید تکونی به خودش بده.