پس از تصرف شهر خطاب در ریف حماه شمالی، عملیات در این منطقه وارد فاز جدیدی شده و حوزه عملیات هم گسترش پیدا کرده. ارتش سوریه همچنان در حال پیشروی در منطقه زوار هست که شامل چند آبادی میشه (زور ناصریه-زور المسالق-زور الجدید) که در کرانه های رودخانه عاصی واقع شده و به سمت تل ناصریه پیش میره. تل ناصریه که در منطقه عمدتا پست و جلگه ای ریف حماه شمال غربی تنها ارتفاع استراتژیک محسوب میشه و از اونجا میشه بیشتر آبادی های اطراف رو رصد کرد، تل ناصریه نه ماه پیش به دست جبهه النصره افتاد و همین هم باعث گسترش نفوذ جبهه النصره در این منطقه و سکوی پرتاب جبهه النصره به سمت خطاب شد.

از طرف دیگه هم ارتش سوریه در حال پیشروی در جبهه جنوبی حلفایا(بطیش) و مزارع جنوب حلفایا هست. در دو شهر حلفایا و طیبه الامام مسلحین حضور دارن، گفته میشه این دو شهر محاصره شده هستن ولی در حقیقت محاصره ای در کار نیست و مسلحین این دو شهر از طریق منطقه وبیده با هم در ارتباط هستن بعد از تصرف خطاب، مسلحین حلفایا هم اقدام به پیشروی به سمت جنوب(مزارع بطیش) و غرب(شهر محرده) کردن. ارتش سوریه میتونه با تصرف حلفایا و تل ناصریه از طریق طیبه الامام از چند محور حمله به لطامنه که یکی از غده های مثلث سرطانی ریف حماه(لطامنه-مورک-کفرزیتا) هست رو آغاز کنه و همزمان درگیری در جبهه مورک رو هم تشدید کنه که مسلحین زیر فشار مرگباری قرار بگیرن.

منبع پیج فعال سوریه