همیشه میدونستم که امام زمان چه قدر غریب هست .

قشنگ مییشه حس کرد که چرا ایشان نمیاد ...

همه دم از مطیع بودن در برابر ولایت فقیه و رهبری میزنند ولی در عمل چی ؟؟؟!!

واقعا چقدر رهبر عزیز مظلوم هستند ...

با اینکه ایشان حمایت کردند و تاکید کردند که مردم هم باید بپذیرند و همبستگی خودشان رو حفظ کنند ؛ ولی یه عده ای فقط ساز مخالف میزنند و تاسف میخورند و مخالف این توافق هستند ...

همینجوری میشه که وقتی امام زمان بیاد ، آقا تنهاست .... 

تاریخ ائمه و آنچه بر این عزیزان گذشت ، خود به تنهایی گواه این مدعاست ولی گویا بعضی از شیعیان هنوز درس نگرفته اند که در این امتحان های الهی چطور عمل کنند .

امان از بی بصیرتی ، امان از کسانی که همیشه جلوتر از رهبر خود حرکت میکنند .. امان ...