طی درگیری های امروز در  غوطه شرقی دمشق، "أبو محمد القعقاع" از فرماندهان میدانی گروه تروریستی جیش الاسلام‌ توسط فلیق الرحمن به هلاکت رسید.
همچنین تروریست های فلیق الرحمن با همراهی جبهه النصره موفق شدند شهرک بیت السوا را از کنترل جیش الاسلام خارج کنند.