ارتش سوریه در ادامه ی پیشروی ها و افزایش کمربند ایمنی در اطراف فرودگاه کویرس ، موفق شد کارخانجات و سیلوهای گندم در جنوب فرودگاه رو پاکسازی کنه .
اگر سوری ها موفق بشن رسم العبد و یا تل احمر رو آزاد  کنند مطمئنا دواعش از ام ارکیله و مناطق جنوبی تر هم عقب نشینی میکنند .