ریف دمشق :

کار بین جیش الاسلام و جبهه النصره در غوطه شرقی بالا گرفته و دو طرف عملا به هم اعلام جنگ کردن.

جیش الاسلام بیانیه داده (تصویر پایین) و النصره را در کنار روافض و نصاری (ارتش سوریه) مسبب ایجاد فتنه در غوطه دانسته.

ظاهرا شروع درگیری از حمله النصره به ٤ ایست بازرسی جیش الاسلام در مسرابا و اعدام ٢ نفر از فرماندهان جیش الاسلام بوده. بعد از اون ، حمله ی جیش الاسلام به نیروهای النصره ؛ منجر به هلاکت ابی عبیدة انصاری از فرماندهان النصره و ١١ همراهش شد.

در درگیری این دو روزه ٣٨ نفر از دو طرف کشته شدند. عجیب اینجاست که ظاهرا احرار الشام که در جبهة الاسلامیة متحد جیش الاسلام به شمار میره،در این درگیریها طرف النصره رو گرفته.