اعلامیه های هشداری که جنگنده های آمریکایی در حدود ۶۵ کیلومتری گذرگاه #التنف سوریه-عراق در نزدیکی محل استقرار نیروهای سوری بر زمین انداختند.
در این اعلامیه ها هشدار داده شده که اگر به نیروهای ما نزدیک شوید از خود دفاع خواهیم کرد. با توجه به اینکه بنابر اعلام آمریکاییها نیروهای آنها فقط در سمت عراق گذرگاه تنف حضور دارند، مفهوم این پیام اذعان به مزدوری نیروهای اسود الشرقیه برای #آمریکا در داخل خاک سوریه است.
ضمن این که این تهدید را می توان تخطی از قوانین بین المللی و نقض آشکار حاکمیت سرزمینی یک کشور مستقل به شمار آورد.
👈بر این اساس حق دفاع مشروع برای دولت و ارتش #سوریه محفوظ هست و نه ارتش متجاوز آمریکایی که بدون هماهنگی با دولت مرکزی، رسمی و مستقر گذرگاه مرزی را اشغال کرده و به وسیله جنگنده ها و مسلحین مزدور آنرا تهدید نظامی می کند.