با توجه به تحرکات نیروهای ارتش در این محور میشه گفت که یکی از گزینه های احتمالی برای عملیات ضد داعش همین محور باشه.

در صورت تسلط نیروها بر این منطقه، زمینه برای قطع میسر پشتیبانی دواعش حاضر در جنوب استان کرکوک و عملیات احتمالی برای پاکسازی مناطق جنوبی استان نینوا آماده میشه.