به نقل از  بلومبرگ؛ارتش آمریکا اولین سلاح لیزری خود را وارد آبهای خلیج فارس کرده است.

این توپ لیزری بر روی یک کشتی فرماندهی نظامی نصب شده است.
 
این توپ لیزری توانایی حمله به چند هدف را دارد.و می تواند هواپیمای بدون سرنشین و قایقهای تندرو و کوچک را هدف قرار دهد.
این سلاح به ناو گروه پنجم آمریکا که در پادشاهی بحرین قرار دارد ، تحویل گردیده است.

2739896_606