دواعش یک شهروند چچنی که در سال 2014 به این گروه ملحق شده بود رو به جرم جاسوسی در رقه سر برید.

مشخصه حسابی از دست روسیه شاکی هستن.