+18

اخیرا فیلمی منتشر شده در صفحات مسلحین به عنوان اعدام میدانی زکریا خشفه یکی از اسرای سوری اهل حلب که مسلحین جند الاقصی در نبرد خان طومان (در ابتدا بعضی پایگاه های خبری به اشتباه به عنوان اسیر ایرانی از او یاد کردند) به اسارت گرفتند.

با فرض صحت فیلم شمار شهدای سوری در خان طومان ۴ نفر هست.

لینک فیلم : https://vimeo.com/166003912