داعش در رقه اقدام به اعدام 4 نفر از سربازان سوری در مکانی که جنگندهای ارتش بمباران کرده بودند کرد ...

thumb_B2gE1UgCQAAzHNT.jpg  thumb_B2gE1f9CAAADtX2.jpg