به بهانه بمبارانهای شهر تدمر و استان ادلب، تروریستهای النصره 56 سرباز اسیر شده در جریان تصرف فرودگاه ابوظهور را اعدام کردن..

این است رفتار با اسیر در اسلام النصره !

بیشتر سربازهای اعدام شده اهل سنت بودن!

النصره هنوز کلیپ کامل این کشتار رو منتشر نکرده. نسخه ای که ما در اختیار داریم فقط ۸ ثانیه هست. بر خلاف خبری که برخی منابع ارتش هفته قبل از رسیدن ۴۱ نفر از سربازان ابوظهور به حماه منتشر کرده بودن، منابع معتبر و رسمی نزدیک به ارتش اعلام کردن هنوز هیچ سربازی به مقصد نرسیده.

با وجود ۶۰-۸۰ تلفاتی که ارتش بنابر ادعای النصره در ابوظهور داشت و اعدام این تعداد اسیر هنوز سرنوشت ۶۰-۷۰ نفر از مجموع ۲۱۳ سرباز محاصره شده مجهول هست.

نه منابع ارتش و نه مسلحین خبر دیگری منتشر نکردن.

با اتفاقات پیش آمده احتمال زنده موندن اونها هم روز به روز کمرنگ تر میشه.