پس از کشتار دو روز پیش دروزها در ادلب تحت سلطه میانه روهای القاعده و النصره در حالیکه امان نامه هم دریافت کرده بودن(که اون هم احتمالا تقصیر ماست)، جناب جنبلاط که رهبر سیاسی دروزهای لبنان هستند و گویا برای خودشون قبای رهبری دروزهای سوریه رو هم دوختن، طی پیامی اون حادثه رو بی اهمیت تلقی کرده و فرموده بودن که دروزهای سوریه در کنار انقلابیون باقی بمونن و از کنار این حادثه بگذرن.

به دولت سوریه هم هشدار دادن که از این حادثه کم اهمیت برای بر هم زدن رابطه دروزها و ثوار القاعده ای استفاده نکنن.

کمپینهای مختلف اینترنتی بر ضد جنبلاط راه افتاده و به طرق مختلف بهش حمله میکنن.

یک نمونه:

ابو ولید اللبنانی امیر جبهه النصره بالبنان

/فروم میلیتاری

CHPXUlNUwAAgYO4.jpg