اظهارات جدید سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه در مورد همکاری احتمالی نزدیک روسیه و آمریکا برای نبرد با تروریستها در شهر حلب چندان قابل اعتماد و استناد نیست .

هنوز مقامات آمریکایی به این سخنان واکنشی نشان ندادند ؛ کمااینکه چنین نظراتی را قبلا هم از شویگو در قالب طرحهای همکاری در گذشته شنیده بودیم که با مخالفت طرفهای دیگر مواجه شده بود .

بسیار بعید هست که غرب پس از تحمل آن همه مخارج سنگین و انواع حمایتهای مادی ، معنوی ، رسانه ای .... از معارضان به اصطلاح میانه رو ! به یکباره به تمام آنها پشت پا بزند و کشورهای پولدار! و مرتجع منطقه نیز بیکار نشسته و موافقت کنند .