وکالة خطوة الإخباریة، از رسانه های پر مخاطب مسلحین (تروریستها) چنان ضربه ای از عملیات های اخیر خورده که جای ارتش آزاد و داعش رو قاطی کرده!

هنوز خبری که طی اون ادعا میشه ارتش آزاد، دو تانک ارتش سوریه در تل مکسور (کویرس) رو منهدم کردن، روی این خبرگزاریه!

علیرغم اینکه مخاطب ها هم زیرش نوشتن که خبر اشتباهه!