تصویر زیر از منطقه بیحان ، استان شبوه شرق یمن هست .

اسلحه ای که ائتلاف عربی برای القاعده از آسمان فرستاده بود با عنایت خداوند در دستان انصار الله افتاد .