اسلام محمد بن عبدالله کجاست؟؟؟ یک میلیارد و نیم مسلمون داریم.کجان؟

چرا حکام کشورهای اسلامی همشون تسلیم امپراتوری رسانه ای و فرهنگی و اقتصادی غرب و امریکا هستند؟؟

مکه و مدینه تحت اشغال چه کسانی هست؟ مگه میشه یهود و نصاری اینجوری در کشورهای اسلامی پایگاه نظامی بزنن به سایر بلاد مسلمین حمله کنند؟

بعد از وفات پیامبراسلام(ص) (از جمله کارهایی که عمر بن خطّاب در مورد احادیث انجام داد، از نشر و تدوین و کتابت آن جلوگیری کرد و مردم را تنها به قرآن دعوت نمود. از طرفی به گروهی از احبار و رهبان ها از قبیل کعب الأحبار و وهب بن منبه ـ که در ظاهر اسلام آورده بودندـ اجازه داد که برای مردم سخن بگویند. !!) و در نتیجه اسرائیلیات فراوانی به نام حدیث نبوی در جامعه اسلامی منتشر گردید.

از طرفی مشاهده می‌کنیم که چگونه صحابه در فهم آیات و روایات با یکدیگر اختلاف می‌نمودند؛ مثلاً عبدالله بن عمر خروج بر حاکم را جایز نمی‌دانست؛ حتی اگر جائر و ظالم باشد؛ در حالی که امام حسین(ع) آن را واجب می‌دانستند.کعب بن احبار ؟ یهودی؟

http://fa.wikipedia.org/…/%DA%A9%D8%B9%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7

اسلام محمد بن عبدالله رو دزدیدن!

برخی از صحابه و تابعین نیز با جعل حدیث، تجارت کرده و از این راه نفقۀ زندگی خود را به دست می‌آوردند.

ابن ابی الحدید از استادش ابی جعفر نقل می کند:

معاویه به سمرة بن جندب صحابی، صد هزار درهم داد تا در مذمّت علی (ع) روایت جعل کند او این مبلغ را قبول نکرد وقتی معاویه به او پیشنهاد چهارصد هزار دینارداد او قبول کرد.

مشاهده می‌شود که این مسئله در میان عامه، سنت است که در تاْیید مذهب خود حدیث جعل کرده و به رسول خدا(ص) نسبت می‌دهند؛ همان گونه که علامۀ امینی(ره) در الغدیر اسامی آنان را به طور مفصل نقل کرده است.

لذا مشاهده می‌کنیم که چگونه احادیث در شـأن ائمۀ، مذاهب چهارگانه را جعل کرده و به پیامبر(ص) نسبت داده اند.