بارها پستهایی در مورد همکاری نیروهای هادی و القاعده در یمن منتشر کردیم. این همکاری بخصوص در شهر تقریبا محاصره شده تعز بسیار آشکارتر و صمیمانه تره.
هرچند هادی و سخنگوهاش بارها اعلام کردن که با القاعده همکاری نمیکنن ولی موقعیت نیروهای هادی و انصارالله در تعز به صورتیه که به هیچ وجه امکان تغذیه مستقل القاعده وجود نداره و البته از سلاحها و مناطق درگیری کاملا مشخصه که وظیفه تامین نیروهای القاعده به عهده نیروهای هادی است.
.
هیچ کدام از این شواهد منجر به اعتراض کشورهای جهان خواهد شد؟!

آیا آمریکا که زخم خورده 11 سپتامبره (القاعده یمن مسئولیت حوادث تروریستی 11 سپتامبر رو پذیرفت) هیچگونه اقدامی ضد هادی یا عربستان انجام میده؟!
مطمئنا روزی شاهد آرام گرفتن اوضاع یمن خواهیم بود؛ بد به حال کشورهایی که محل جولان القاعده و سلاح های روز جهان خواهند بود.