امروز مراسل حلب کلیپی رو منتشر کرد که در اون یکی از عزیزان فاطمیون به دست اشرار النصره اسیر شده بود .

برای سلامتی و بازگشت این عزیز دعا کنید .