((از #سوریه بر نخواهم گشت الا اینکه شهید شوم یا پرچم پیروزی را در دست داشته باشم))

🔻شهید سید #مصطفی_بدرالدین ؛ فرمانده کل #مقاومت_اسلامی #لبنان

#جدید_ترین_عکس_شهید