با از سرگیری عملیات ارتش عراق در منطقه قیاره، امروز نیروها از 5 محور به سمت شرقاط پیشروی کردند و موفق به پاکسازی روستاهای زیر شدند:

العیثه، المسیحلی، الجدعه، الصبخه، السکنیه، عذیه، الحکنه، الخصم، الجمیله الجدیده، الفلیته، الخانوکه، الخضرانیه.

گام های نهایی به سمت شرقاط در حال برداشته شدن هست ...