اوضاع عدن خوب نیست..

تقریبا نیمی از مواضع انصارالله در بخش جنوبی شهر که از مهمترین مواضع حساب میشن سقوط کرده..

فرودگاه و نیمی از بندر هم در دست مقاومت جنوبی یمنه که پشتیبانشون عربستانه.

نیروی هوایی ائتلاف عربی هم حسابی از پیشروی ها پشتیبانی کرده..گویا اتاق عملیات روی یک ناو که نزدیکی ساحل عدنه تشکیل شده و بعضی از منابع گفتن که عملیات عدن رو افسران اماراتی جلو میبرن که من باورم نمیشه اماراتی ها مغز طراحی عملیات داشته باشن..

باید دید واکنش انصارالله چیه.