در هفته های گذشته که ترک مخاصمه در اکثر مناطق درگیری بین ارتش و مسلحین برقرار بود، مسلحین سعی کردند در شرایطی که اخیرا در میدانهای نبرد در موضع ضعف قرار داشتند با ارجاع به دوره ای که رسانه های غربی جریان غالب به عنوان "تظاهرات مسالمت آمیز" از اون یاد می کنن با سازماندهی تظاهرات هایی در مناطق تحت کنترلشون توجه رسانه ها رو جلب کنن.

حرکت کم جانی که با اعلان حمایت و مطالبه ی تظاهرکنندگان از گروههای مسلح برای وحدت و ادامه ی درگیری مسلحانه رسما پسوند مسالمت آمیز رو حذف کرد، در ادامه با ماجراهای مضحکی که بر سر مخالفت جبهه النصره با استفاده از پرچم مخالفین سوری در تظاهرات منجر به درگیری بین مسلحین و موجب بار تبلیغاتی منفی شد و براشون تلخکامی به بار آورد.
یکی از ارجاعات اصلی تظاهر کنندگان به شروع ناآرامیها از شهر درعا در سال ٢٠١١ بود. پرونده ای که زوایای مغفول بسیاری داره و غالبا با اهداف سیاسی رسانه های غربی در مورد این زوایا پژوهش دقیقی انجام نمیشه و در صورت وجود شواهد متفاوت مسکوت میمونه.
 
این کلیپ مربوط به شهر درعا در سال ٢٠١١ هست اما نه از تظاهرات مسالمت آمیز. بلکه از جنایت وحشیانه ای که از سوی عده ای از مردم عادی هوادار مسلحین در شهر درعا انجام میشه.

سرباز سوری دست بسته توسط یک زن میانسال و بقیه مردم خشمگین تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار می گیره و در نهایت با ضربات پی در پی چاقو توسط شخصی که گفته میشه فرزند زن هست، سلاخی میشه.

هشدار ؛ فیلم +١٨
لینک فیلم : http://fs2.filegir.com/a7up/Untitled.mp4