ارتش سوریه بامداد امروز موفق شد ارتفاع راهبردی جبل النوبه در محور جبل الزویک را آزاد کنه.
البته دیشب با خبر شدیم که نیروها وارد جبل نوبه شدند ولی تا امروز صبح برای تثبیت صبر کردیم .
جبل النوبه علاوه بر اینکه بر برج القصب، مارونیات و سلمی اشراف داره، جدا کننده ی جبل ترکمان از جبل اکراد هم هست و به همین دلیل از مهمترین ارتفاعات شمال لاذقیه به شمار میره.
بدین ترنیب مناطق وسیعی در تیررس ارتش سوریه قرار گرفت .
دیروز هم در محور کتف الغدر-شیخ احمد به سمت غرب نیروهای دفاع وطنی بر بلندی رویسه الدیبات واقع در جنوب غرب رویسة الحمیضه و در مجاورت روستاهای المغیریه و کدین مسلط شدند.
نقشه با کیفیت : http://s3.img7.ir/2nDD1.jpg