دو روز پیش جیش الاسلام در حرکتی متحورانه ! اقدام به برپایی رژه ای نظامی در غوطه ی شرقی دمشق کرد و زهران علوش رهبر سلفی این گروه هم از رژه سان دید و سخنرانی کرد !

حدود 1700 نفر از آموزش های نظامی فارغ شدند و در این مراسم امادگی خود را برای نبرد اعلام کردند .

به شیوه چینش افراد و ستونهای زرهی دقت کنید .. ارتشی درست کردند برای خودشان ، جالب تر اینکه همه ی اینا در کنار گوش دمشق انجام میشود و انگار نه انگار ؟؟

البته یه سری کلک هم برای بیشتر جلوه دادن به رژه ی خودشون استفاده کردند ، مثلا محوطه رو با دود مصنوعی پوشوندن به گونه ای که انتهای رژه زرهی مشخص نشه و مثلا تعداد بیشتر تانک نشوون داده بشه .

لینک ویدیو : http://fs2.filegir.com/a7up/%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82_%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC_%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1_%D9%85%D9%86_1700_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF_%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%5BWq-CBdMh2dE%5D_%5Btag18%5D.mp4