ارتش سعودی بعد از اینکه ضربات سختی در جبهه جنوب عربستان از رزمندگان یمنی خورد ، تعداد زیادی از نیروها در این حین فرار و پستهای اصلی خود را رها کردند .در این برگه آمده که حکومت آل سعود برای سربازان فراری از مرز عربستان و یمن دادگاه نظامی تشکیل خواهد داد.

این در صورتی هست که ارتش عربستان به ضربات سخت و مهلک رزمندگان یمنی اعتراف کرده است.