ارتش سوریه به فرماندهی سهیل حسن موفق شد تل سبعین رو تصرف کنند .
درگیریهای شدید در جدیده بین نیروهای ارتش و داعش در جریان هست . خبر تصرف جدیده تا لحظه ی انتشار این خبر درست نیست .
با پیشروی اخیر نیروها تقریبا 7 کیلومتر با فرودگاه کویرس فاصله باقی مانده است .
در مورد جبول ، نیروهای ارتش 8 روز پیش از جبول عقب نشینی کردند و بعد از اینکه دوباره تل نعام رو از داعش پس گرفتند و اقدام به هجوم در عمق کردند ؛ هنوز جبول رو تصرف نکردند .