در پی پیروزهای اخیر ارتش در جبهات شمال حماه ، مسلحین در اقدامی تلافی جویانه حمله ای را برای تصرف ادلب و یا حداقل قسمتهایی از شهر آغاز کردند که با مقاومت و هوشیاری ارتش سوریه موفق به این کار نشدند .

از این رو جبهه النصره به کمک تیپ جند القصی حملاتی را به ایستگاهای ارتش مانند الرام ترتیب داد که به دنبال این حملات ، درگیری های سختی بین ارتش و مسلحین  شکل گرفت .

درواقع درگیریهای اصلی از نیمه شب گذشته و با هجوم مسلحین از سمت باغات غربی به قصد نفوذ به داخل شهر آغاز شد ، البته مسلحین موفق شدند به قسمتهایی از غرب ادلب نفوذ کنند و درگیری ها به خیابان ها کشیده شد . درگیریها ی سخت ساعت ها به طول انجامید و سرانجام با تشدید ضربات ارتش و رسیدن نیروهای کمکی از سایر نقاط شهر مسلحین مجبور شدند از داخل شهر به سمت باغات غربی عقب نشینی کنند . در این درگیرها 6 نفر از جمله سرکرده ی لیبیایی مسلحین به نام أبو الولید اللیبی به هلاکت رسید .

همچنین مسلحین برای گمراه کردن و کاستن تمرکز ارتش از محور اصلی حمله ، حملاتی ایضایی از سمت شمال شرق و جنوب شهر در منطقه مسطومه  به منظور مسدود کردن راه ارتباطی ادلب - اریحا انجام دادند که با فضل خدا آن دو هم ناکام ماند.

لازم به ذکر است که بنش در غرب ادلب یکی از مراکز مهم تجمع مسلحین بشمار می آید .